N 91/2011 - !!! UPUŠTĚNO !!! Pozemky u obci Buřenice
Popis: Oceňované pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. Jde o zemědělské a lesní pozemky, dále polní cesty, koryto vodního toku. Jiné využití se nepředpokládá.
Lokalita: Radějov u Buřenic, Buřenice, Vysočina
Datum konání: 15.6.2011 v 12:00 hotel BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha 9 Letňany .
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  250.000,- Kč  500.000,- Kč  75.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz