N 38/2011 - !!! UPUŠTĚNO !!! Podíl na nemovitosti v obci Nezvěstice
Popis: Rodinný dům č.p. 208 - je samostatně stojící, zděný, s jedním nadzemím podlažím, pravděpodobně do ½ podsklepený se sedlovou střechou s polovalbami a v části pultovou, pravděpodobně s celým obytným podkrovím. Základy z monolitického betonu s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce suterénu cihelné tl. do 50 cm, přízemí a podkroví cihelné tl. 30 - 45 cm. Střecha sedlová s polovalbami, krov dřevěný vázaný. Krytina pálená z tašek bobrovek. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Stropy nad suterénem z monolitického betonu, stropy nad přízemím dřevěné s rovným podhledem a nad částí přístavby z keramických tvarovek hurdis do ocelových nosníků. Schody do 1. patra dřevěné bez podstupnic, do suterénu z monolitického betonu. Vnější omítky vápenné hladké. Vnitřní omítky vápenné hladké. Vnější obklady soklu z kamene. Vnitřní obklady 2* koupelny, vany, 2* kuchyně a v části chybí. Dveře dřevěné hladké a v části náplňové plné a prosklené do ocelových zárubní. Okna dřevěná špaletová, v části dřevěná zdvojená a v části plastová s izolačním
dvojsklem. Podlahy obytných místností betonové s povrchem z PVC, textilních krytin a keramické dlažby. Podlahy ostatních místností z betonové mazaniny a keramické dlažby. Vytápění části domu elektrickými přímotopy (levá část) a ústřední plynovým kotlem včetně zásobníku ohřevu TUV (pravá část). Elektroinstalace světelná a motorová. Bleskosvod chybí. Rozvod studené a teplé vody. Zdroj teplé vody elektrický bojler (byt vlevo) a plynovým kotlem se zásobníkem ohřevu TUV). Odkanalizování od všech zařizovacích předmětů. Vnitřní vybavení 2* vana plechová, 2* umyvadlo a 2* WC. Vnitřní vybavení kuchyně 2* elektrický sporák. Ostatní odvětrání a digestoř.
Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Nezvěstice, Plzeňský
Datum konání: 21.6.2011 v 13:30 Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 320 04 Plzeň.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  540.000,- Kč  900.000,- Kč  162.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz