N 99/2011 - !!! UPUŠTĚTNO !!! Pozemky v obci Mirošov a Dobřív
Popis: LV č. 1007 : Pozemek p.č.1456/2 je nezpevněnou polní cestou, pozemek p.č.933/3 je hospodářsky nevyužitelný pozemek, ležící u výše uvedené polní cesty.
LV č. 677: Hospodářsky nevyužitelný pozemek s náletovými porosty, ležící vedle železniční trati. Je veden ve zjednodušené evidenci. Do budoucna lze uvažovat se stavebním využitím.
Lokalita: DMirošov, Dobřív, Plzeňský
Datum konání: 21.6.2011 v 15:45 Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 320 04 Plzeň.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  55.000,- Kč  110.000,- Kč  16.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz