N 93/2011 - Podíl na nemovitosti v obci Druztová
Popis: Rodinný dům č.p. 192 – je samostatně stojící, zděný, s jedním nadzemím podlažím, pravděpodobně celý podsklepený se sedlovou střechou pravděpodobně s celým obytným podkrovím. Vnitřní omítky pravděpodobně vápenné štukové. Vnější obklady soklu z kamene - žuly. Vnitřní obklady pravděpodobně koupelny, WC, vany, sprchového koutu a kuchyně. Dveře pravděpodobně dřevěné hladké plné a prosklené do ocelových zárubní. Okna dřevěná špaletová. Podlahy obytných místností pravděpodobně betonové s povrchem z PVC, textilních krytin a keramické dlažby. Podlahy ostatních místností pravděpodobně z betonové mazaniny a keramické dlažby. Vytápění ústřední pravděpodobně kotlem na tuhá paliva. Elektroinstalace světelná a motorová. Bleskosvod ano. Rozvod pravděpodobně studené a teplé vody. Zdroj teplé vody pravděpodobně elektrickým bojlerem. Odkanalizování pravděpodobně od všech zařizovacích předmětů. Vnitřní vybavení pravděpodobně vana plechová, umyvadlo a WC kombi. Vnitřní vybavení kuchyně pravděpodobně kombinovaný sporák. Ostatní pravděpodobně odvětrání a digestoř. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Druztová, Plzeňský
Datum konání: 21.6.2011 v 12:00 Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 320 04 Plzeň.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  700.000,- Kč  900.000,- Kč  200.000,- Kč  700.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz