N 70/2011 - Podíl na nemovitosti v obci Blížejov
Popis: Bytový dům č.p. 51- je samostatně stojící částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími, celkem se čtyřmi byty. Má valbovou střechu, cihelné zdivo. Fasáda je vápenná. Krytina z pálené tašky, bleskosvod instalován. Vybavení kuchyní je standardní se sporáky a linkami. Topení je ústřední pro celý dům s kotlem na tuhá paliva. Teplá voda je z boilerů. WC a koupelny jsou standardní. Dveře plné a prosklené, podlahy z koberců a PVC. Okna jsou dřevěná špaletová, v jednom bytě plastová. Schody do patra jsou betonové standardní. Dům se nachází na pozemku jiného vlastníka. Je napojen na elektřinu, vodovod ze studny, kanalizace do jímky. Dům je starý minimálně 80 roků, jde o bývalou školu, v 50. letech byla provedena rekonstrukce. Stav domu a vybavení je celkově podstandardní. S vlastnictvím podílu o velikosti 1/4 je spojeno právo užívání bytu 3+1 v 1.NP domu. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Přívozec, Blížejov, Plzeňský
Datum konání: 20.9.2011 v 13:30 Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 320 04 Plzeň.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  175.000,- Kč  500.000,- Kč  50.000,- Kč  175.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz