N 58/2011 - Objekt pohostinství v obci Zbýšov
Popis: Objekt pohostinství č.p. 26 - Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící, částečně podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a částečným podkrovím. Má valbovou střechu, cihelné zdivo. Fasáda je vápenná hladká. Krytina eternitová, bleskosvod chybí, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Vnitřní vybavení je standardní, odpovídající provozu restaurace. Topení je lokální kamny na pevná paliva. Okna jsou dřevěná jednoduchá. Objekt je nejméně 70 roků starý, v posledních letech byly provedeny opravy interiéru. Napojení na sítě nezjištěno. Ve dvoře je vedlejší zděná stavba bez vlivu na obvyklou cenu. U pohostinství je zpevněná plocha, jako venkovní posezení. Objekt se nachází v centru obce. Jde objekt pohostinství, původně obchodu. V letním období jde turisticky atraktivní oblast.
Lokalita: Zbýšov v Čechách, Zbýšov, Středočeský
Datum konání: 6.9.2011 v 12:00 hotel BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha 9 Letňany .
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  650.000,- Kč  1.500.000,- Kč  190.000,- Kč  690.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz