D 12/2011 - Pozemky v obci Černá a pozemky v obci Rašov
Popis: Lesní pozemky
První porost se nachází v k.ú. Obce Rašov, na parcele č. 717/35. Obnovní těžba, která byla provedena asi před více než 5 lety, zapříčinila holinu cca 1 ha. Holina je silně zabuřenělá BŘ, ostružinou a měkkou buření. Porost je dle LHO přetěžený vytěženo cca 500 m3 dřevní hmoty, předpis dle LHO je pouze 185 m3. Výskyt červené hniloby minimální, téměř žádný. Stojící zbytek porostu o výměře cca 250-280 m2, prezentuje kvalitní porost o velmi vysokých bonitách hlavních dřevin SM, RVB 3 a BK, RVB4, zakmenění stojícího porostu navrhuje znalec na 8.
Druhý porost se nachází v k.ú. Milíkov, Obce Černá, na parcele č. 238. Porost tvoří holina po obnovní těžbě, jen ve východní okrajové části jsou ponechány SM-ové výstavby na ploše 225 m2, výměra upřesněná planimetrickým měřítkem, bonita SM-ových výstavbů činí 5RVB. Holina je silně zabuřenělá měkkou a tvrdou buření.
Třetí porost se nachází v k.ú. Milíkov, Obce Černá, na parcele č. 241/2. Porost tvoří 53 letý-SM-ový porost, značně prořídlý, se zakmeněním 8 s vtroušeně se vyskytující BŘ. Nízké zakmenění 8 vzhledem k věku porostu vzniklo v důsledku předmětního těžebního zásahu, při jehož realizaci byla vytěžena dimenznější hmota za účelem následné výroby pilařských sortimentů N.V. porostů v k.ú. Milíkov činí 550 m.n.m. Ověření správnosti bonit cílových dřevin SM a BK znalec provedl měřením výšek vybraných stromových jedinců výškoměrem. Bonity výše uvedených dřevin jsou v souladu s LHO.
Znalecký posudek zašleme na vyžádání:sekretariat@drazby.net
Lokalita: Milíkov,Černá,Vysočina
Datum konání: 17.6.2011 v 11:30 hotel Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  50.000,- Kč  63.685,- Kč  15.000,- Kč  50.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz