N 82/2011 - Rodinný dům, občanská vybavenost, tvrz a pozemky v obci Tuchoraz
Popis: Areál v obci Tuchoraz, obsahující rodinný dům a bytový dům, vedlejší stavby, budovy a haly skladů bez č.p., č.e., dále historickou tvrz a rozpadlé budovy, tvořící příslušenství tvrze a pozemky:Oceňovaný areál obsahuje soubor nemovitostí, tvořících jeden celek. Jde o bývalou zemědělskou usedlost, kterou delší dobu užívalo zemědělské družstvo. Areál je obklopen zděnými stavbami hospodářského charakteru, užívanými jako sklady. Ve dvoře se nachází objekt bývalé čerpací stanice pohonných hmot ve špatném stavu, dále objekt historické tvrze, ke které patří několik objektů v polorozpadlém stavu, dále bytový dům se čtyřmi byty, a také vedlejší stavby. Jako hlavní stavba v areálu je vila majitele. Bytový dům č.p.33 je samostatně stojící, nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. Sklonitá střecha, s betonovou taškou, bleskosvod není instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, fasáda je břízolitová, okna jsou dřevěná špaletová. Jde o objekt bývalých kanceláří zemědělského družstva, upravený na bytový dům. V domě je byt 4+1, 3+1, 2+1, 1+0, a v podkroví obydlená jedna místnost. Topení v domě je elektrickými přímotopy a kamínky, celkové vybavení je podstandardní. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizace je do jímky. Nájemné za jednotlivé byty zjištěny dle skutečnosti. K bytovému domu přiléhá objekt s pěti garážemi. Tato stavba není pronajata. Ke garážím přiléhá vedlejší stavba, která je pronajata. Areál dále pokračuje nepronajatou vedlejší stavbou. K té přiléhají polorozpadlé historické objekty bez vlivu na obvyklou cenu. Samotná historická tvrz je v dobrém stavu. Jde o turistický objekt. Další budovou v areálu je objekt zděného skladu s pultovou střechou, který není pronajat. Největšími objekty v areálu jsou objekty skladů, které jsou celkem tři. Mají sedlové střechy, krytina na jednom objektu je částečně chybějící. Objekty jsou prakticky bez vybavení a slouží jako sklady, popř. garáže. Dva z těchto objektů jsou pronajaty za celkovou částku 20000,- Kč/měsíc, třetí je prázdný. K neobsazenému objektu přiléhá další objekt menšího skladu, který je také neobsazen. Vila č.p.9 je samostatně stojící, podsklepená, se dvěma nadzemními podlažími. Valbová střecha, bleskosvod je instalován, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, břízolitová fasáda, okna dřevěná. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Topení je zřejmě ústřední. K domu náleží i studna. Ve vile bydlí majitelka celého areálu. Při zjišťování výnosové hodnoty byly použity skutečně zjištěné nájmy u pronajatých objektů a bytů.
Lokalita: Tuchoraz, Středočeský
Datum konání: 21.7.2011 v 14:15 hotel BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha 9 Letňany .
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  12.000.000,- Kč  18.500.000,- Kč  330.000,- Kč  12.010.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz