N 94/2011 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Kostice
Popis: Rodinný dům č.p. 483 - Oceňovaná nemovitost je řadový krajní, zřejmě nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. Má sklonitou střechu, je zděná. Fasáda je břízolitová. Krytina z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Okna jsou dřevěná špaletová.Dům je napojen na elektřinu, plyn, pravděpodobně i na veřejný vodovod a kanalizaci. Ve dvoře se nachází vedlejší stavby s pozitivním vlivem na obvyklou cenu.
Lokalita: Kostice, Jihomoravský
Datum konání: 19.7.2011 v 11:30 hotel Holiday Inn Brno, 603 00 Brno-Pisárky.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  700.000,- Kč  1.400.000,- Kč  210.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz