N 10/2003 - Rodinný dům v obci Písařov
Popis: Rodinný dům čp. 210 obsahuje bytovou jednotku 5+1 s příslušenstvím. Nachází se na p.č. 420-102m2 a p.č. 1663/12 o výměře 558m2-zem.půdní fond. Na pozemku se nachází vedlejší stavba-hospodářské stavení. Stáří domu je cca 16 roků, jeho údržba je zanedbaná. Znalci nebyl umožněn vstup do objektu.

Lokalita: Písařov, okres Šumperk
Datum konání: 16.7.2003 v 11:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  490.000,- Kč  950.000,- Kč  100.000,- Kč  490.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz