N 97/2011 - !!! UPUŠTĚNO !!! Byt 2 1 v obci Třebíč
Popis: Bytová jednotka č.939/1 - Oceňovaná nemovitost je bytová jednotka dispozice 2+1 v 1.NP panelového objektu s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími, z 80. roků minulého století. Před 5 lety byla provedena rekonstrukce domu. Střecha je plochá, krytina z živičných pásů, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, fasáda je zateplená, okna jsou plastová s dvojsklem. V domě není výtah, schody jsou železobetonové standardní. Vybavení bytu předpokládám standardní. Dům je napojen na kompletní inženýrské sítě. Parkování je omezené. Stav domu je dobrý.
Lokalita: Řípov, Třebíč, Vysočina
Datum konání: 8.9.2011 v 12:15 Holiday Inn Brno, Křížkovského 496/20, 603 00 Brno-Pisárky.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  490.000,- Kč  800.000,- Kč  140.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz