N 143/2011 - Podíl na nemovitosti v obci Bučovice
Popis: Rodinný dům č.p. 198 – je řadový vnitřní, částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. Má plochou střechu, cihelné zdivo. Fasáda je vápenná hladká. Krytina ze svařovaných živičných pásů, bleskosvod chybí. Vybavení obou kuchyní je standardní s kuchyňskými linkami a sporáky. Topení je ústřední s kotlem na tuhá paliva. Teplá voda je z boileru. WC jsou dvě, koupelna je jedna, v patře, s vanou, standardního provedení. Dveře náplňové a prosklené, podlahy z dlažeb, koberců a PVC. Okna jsou dřevěná zdvojená. Schody do patra jsou standardní železobetonové s teracovým povrchem. V přízemí je obývací pokoj, ložnice, WC, chodba a kuchyň, dále pak průjezd do dvora. V patře jsou tři pokoje, kuchyň, chodba, WC a koupelna. Ve dvoře se nachází zděné vedlejší stavby hospodářského charakteru s mírně pozitivním vlivem na cenu obvyklou. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Kloboučky, Bučovice, Jihomoravský
Datum konání: 8.9.2011 v 10:45 Holiday Inn Brno, Křížkovského 496/20, 603 00 Brno-Pisárky.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  900.000,- Kč  1.800.000,- Kč  270.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz