N 18/2011 - !!! UPUŠTĚNO !!! Podíl na domě v obci Šumperk
Popis: Rodinný dům čp. 996 - je řadový krajní, celopodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Má sedlovou střechu, cihelné zdivo. Fasáda je břízolitová. Krytina eternitová, bleskosvod chybí, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Vybavení kuchyní je standardní s varnou deskou. Topení je etážové s plynovými kotli. WC a koupelna jsou standardní. Dveře plné a prosklené, podlahy z dlažeb, koberců a PVC. Okna jsou dřevěná špaletová, a plastová. Schody jsou standardní teracové. V domě se nacházejí tři byty. Dům je ze 30.roků 20. století. Stav a vybavení je průměrné. Objekt je napojen na elektřinu, veřejný vodovod a kanalizaci, a na plyn. Podílové vlastnictví 1/3 je spojeno s užíváním bytu 2+1 v podkroví domu. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Šumperk, Olomoucký
Datum konání: 16.9.2011 v 10:00 hotel Flora, Krapkova 34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  600.000,- Kč  1.000.000,- Kč  180.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz