N 140/2011 - Rodinný dům v obci Lysice
Popis: Rodinný dům č.p. 289 - Základy jsou původní pásové bez izolací. Svislé nosné konstrukce jsou zděné ze smíšeného zdiva, a to 1.NP z cihel nepálených a z kamene a 2.NP z plynosilikátových tvárnic v tl. 30 cm. Stropy jsou hurdiskové s rovnými podhledy. Střecha je provedena jako sedlová s krovem dřevěným. Krytina střechy na krovu je z pálených tašek. Vytápění je ústřední s kotlem na pevná paliva a ocelovými článkovými radiátory. Elektroinstalace je světelná a motorová s jističi. Bleskosvod není na domě nainstalován. Rozvod vody studené je údajně proveden, zdrojem vody je veřejný vodovod. Ohřev teplé užitkové vody je pomocí kombinovaného boileru. Kanalizace od všech zařizovacích předmětů je provedena a je svedena do veřejné kanalizační sítě. Vnitřní plynovod je proveden jako rozvod zemního plynu. Kuchyně je vybavena běžným plynovým sporákem i starým sporákem na pevná paliva. Vnitřní hygienické vybavení jsou dvě vany a dvě umývadla. Záchody jsou dva standardní splachovací.
Lokalita: Lysice, Jihomoravský
Datum konání: 6.10.2011 v 10:45 hotel Holiday Inn Brno, Křížkovského 496/20, 603 00 Brno-Pisárky.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  450.000,- Kč  900.000,- Kč  130.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz