N 132/2011 - !!! UPUŠTĚNO !!! Pozemek v obci Vlašim
Popis: Pozemek parcela č. 657/2 (ostatní plocha) v kat. území Hrazená Lhota, obec Vlašim, okres Benešov.
Obec Hrazená Lhota se nachází cca 7 km západně do města Vlašim. Jedná se o obec s minimální infrastrukturou a bez občanské vybavenosti. Obec je uzavřena, přístup k oceňovaným nemovitostem je po nezpevněné místní komunikaci.
Pozemek parc. č. 657/2 se nachází v lokalitě zemědělského areálu využívaného k chovu koní. Jedná se pozemek nepravidelného tvaru. Pozemek je využit k chovu koní.
Lokalita: Hrazená Lhota, Vlašim, Středočeský
Datum konání: 12.10.2011 v 12:45 hotel BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha 9 Letňany .
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  50.000,- Kč  100.000,- Kč  15.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz