N 175/2011 - !!! UPUŠTĚNO !!! Podíl na pozemcích v k.ú.Žebětín
Popis: Pozemky: • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemku parcela č. 2927/308 (orná půda) o výměře 2720 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 529; • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na pozemku parcela č. 2927/300 (orná půda) o výměře 476 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 1289; • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemku parcela č. 3606 (orná půda) o výměře 961 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemku parcela č. 4269 (orná půda) o výměře 8183 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 295; to vše v katastrálním území Žebětín, v obci Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net

Lokalita: Žebětín, Brno, Jihomoravský
Datum konání: 27.10.2011 v 11:30 hotel Holiday Inn Brno, Křížkovského 496/20, 603 00 Brno-Pisárky.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  148.000,- Kč  148.000,- Kč  40.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz