D 14/2011 - Aministrativní budovy v Ostravě a věci movité
Popis: Administrativní objekt č.p. 550 – je samostatně stojící podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Má sklonitou střechu, je zděný. Fasáda je vápenná v horším stavu. Krytina plechová, bleskosvod je nefunkční, částečně chybějící. Okna jsou plastová, v přízemí s mřížemi. Vnitřní dveře jsou náplňové. Podlahy jsou z koberců a dlažeb. Topení je etážové s plynovým kotlem, v přízemí je odcizeno. Teplá voda z kotle. Vybavení kuchyně není, WC je splachovací, koupelna se sprchovým koutem. Schodiště je teracové. V budově je klimatizace. Objekt byl užíván a je stavebně upraven jako administrativní budova s kancelářemi a zázemím. Budova skladu č.p. 243 – jde o samostatně stojící nepodsklepený objekt skladu, přízemí. Je zděný, má sedlovou střechu, která je ve špatném stavu, krytina jen z lepenky. Fasáda je vápenná hladká v horším stavu. Bleskosvod není, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, částečně chybějící. Vnitřní omítky jsou vápenné, podlahy jsou z palubek. Vnitřní dveře jsou svlakové, převážně chybějící. Vrata nejsou, okna chybějí. V objektu nejsou rozvody elektřiny, vody, odpadů, ani topení. Věci movité viz dražební vyhláška. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Kunčice nad Ostravicí, Ostrava, Moravskoslezský
Datum konání: 10.10.2011 v 10:00 Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava – Zábřeh.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.712.500,- Kč  2.685.360,- Kč  310.000,- Kč  1.850.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz