D 27/2011 - Areál výroby v obci Lutín
Popis: Předmětem dražby jsou nemovitosti, a to: budova bez čp/če, způsob využití výroba, postavená na pozemku stavební parcela č. St. 242/2, budova bez čp/če, způsob využití výroba, postavená na pozemku stavební parcela č. St. 242/18, budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku stavební parcela č. St. 242/19, budova bez čp/če, způsob využití výroba, postavená na pozemku stavební parcela č. St. 242/20, budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku stavební parcela č. St. 242/21, pozemek stavení parcela č. St. 242/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1581 m2, pozemek stavební parcela č. St. 242/18 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 319 m2, pozemek stavební parcela č. St. 242/19 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 367 m2, pozemek stavební parcela č. St. 242/20 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 m2, pozemek stavební parcela č. St. 242/21 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2, pozemek parcela č. 368 ostatní plocha o výměře 1050 m2, způsob využití manipulační plocha, pozemek parcela č. 369 ostatní plocha o výměře 5758 m2, způsob využití jiná plocha, pozemek parcela č. 372 ostatní plocha o výměře 1040 m2, způsob využití manipulační plocha, pozemek parcela č. 400 ostatní plocha o výměře 102 m2, způsob využití ostatní komunikace, pozemek parcela č. 426 ostatní plocha o výměře 4425 m2, způsob využití jiná plocha, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 592, pro katastrální území a obec Lutín, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. Bližší informace - viz. dražební vyhláška
Lokalita: Lutín, Olomoucký
Datum konání: 20.12.2011 v 13:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  4.600.000,- Kč  6.500.000,- Kč  300.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz