N 237/2011 - Rozestavěný dům v obci Moravský Krumlov
Popis: Rozestavěný dům bez čp/če - nemovitost je řadový vnitřní, podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. Je rozestavěný ve fázi nedokončené hrubé stavby, kdy je provedeno zdivo z cca 90 %. Zastřešení není provedeno. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Moravský Krumlov, Jihomoravský
Datum konání: 27.2.2012 v 15:15 hotel Holiday Inn Brno, Křížkovského 496/20, 603 00 Brno-Pisárky.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  238.000,- Kč  500.000,- Kč  70.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz