D 30/2011 - Rodinný dům v obci Orlová
Popis: Rodinný dům č.p. 351 – Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. Má sedlovou střechu, cihelné zdivo. Fasáda je břízolitová. Krytina plechová, bleskosvod standardní, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, z části chybějící. Okna jsou dřevěná špaletová. Vnitřní vybavení předpokládám s ohledem na stav domu podstandardní. Stav domu je špatný, jsou nutné opravy, zřejmě i konstrukcí dlouhodobé životnosti. Údržba je evidentně nedostatečná. Na pozemcích ve funkčním celku se nachází skleník, zděná dvojgaráž ve špatném stavu, bez vlivu na obvyklou cenu. Napojení na inženýrské sítě se nepodařilo prokazatelně zjistit, předpokládám kompletní přípojky. Pozemky jsou oploceny a nacházejí se u frekventované komunikace. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Poruba u Orlové, Orlová, Moravskoslezský
Datum konání: 9.11.2011 v 10:00 Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava – Zábřeh.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.000.000,- Kč  1.200.000,- Kč  300.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz