N 11/2003 - Soubor nemovitostí v obci Bulhary
Popis: Nemovitosti jsou zapsány na LV 181 pro kú a obec Bulhary, kú Břeclav. Rodinný dům čp. 237, dvougaráž před domem,garáž ve dvoře, dílna,kolna, lisovna a sklípek,venkovní úpravy, pozemky. Příjezd je po zpevněné komunikaci

Lokalita: Bulhary, okres Břeclav
Datum konání: 16.7.2003 v 12:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  980.000,- Kč  1.950.000,- Kč  200.000,- Kč  1.000.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz