N 194/2011 - Rodinný dům v obci Stružinec
Popis: Rodinný dům č.p. 83 - je umístěna jako 1/2 dvojdomu v nepravidelné zástavbě ulice bez názvu, u místní komunikace procházející obcí Stružinec, v její zastavěné části. Od ulice je oddělena krajnicí komunikace. Jde o přízemní, dle zjištěných dokladů nepodsklepený objekt, se sedlovou střechou, která je využita podkrovními místnostmi. Objekt je zděný, stropy uvažuji jinak rovné, dřevěné trámové opatřené podhledem, v podkroví rovné či šikmé, krytina střechy je z osinkocementových šablon či plechu na prkenné bednění, klempířské konstrukce jsou kompletní z pozinkovaného plechu, vnější omítky jsou břizolitové, vnitřní omítky jsou vápenné štukové, objektu není uzemněn hromosvodem. Vytápění uvažuji etážové s kotlem na tuhá paliva, okna dřevěná dvojitá špaletová, dveře dřevěné plné či částečně prosklené, ohřev TUV v el. či komb. boileru, podlahy převážně z betonu či dřevotřísky příp. s PVC, resp. ker. dlažba, koupelnu uvažuji s vanou a umyvadlem, WC splachovací, kuchyně s el. sporákem a jednoduchou kuch. linkou, obklady stěn koupelny a kuchyně. Objekt je využit pouze k obytným účelům, uvažuji zde 2 bytové jednotky, každá 3 + 1, každá se samostatným příslušenstvím, společné je pouze etážové vytápění s kotlem na TP. Na základě výše uvedených skutečností bylo tedy znalcem zjištěno, že objekt svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení.
Lokalita: Stružinec u Lomnice nad Popelkou, Stružinec, Liberecký
Datum konání: 16.2.2012 v 13:30 hotel BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha 9 Letňany.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  590.000,- Kč  1.400.000,- Kč  170.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz