N 202/2011 - Rodinný dům v obci Brusné
Popis: Rodinný dům č.p. 14 je samostatně stojící nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Je zděný ze smíšeného zdiva a kamene, část štítu je chybějící. Má sedlovou střechu. Fasáda je vápenná špatná, většinou chybějící. Krytina nová, z betonové tašky, bleskosvod chybí. Vnitřní vybavení je minimální. Dispozičně jde o byt 3+1. Dům je napojen pouze na elektřinu a plyn, je možnost napojení na veřejný vodovod a kanalizaci. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Brusné, Zlínský
Datum konání: 27.2.2012 v 16:00 hotel Holiday Inn Brno, Křížkovského 496/20, 603 00 Brno-Pisárky.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  210.000,- Kč  600.000,- Kč  60.000,- Kč  210.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz