N 251/2011 - Rodinný dům v Olomouci-Neředíně
Popis: Rodinný dům č.p. 423: Oceňovaná nemovitost je řadový krajní, celopodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. Má plochou střechu, cihelné zdivo. Fasáda je břízolitová. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, bleskosvod chybí. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Ve dvoře se nachází zděná vedlejší stavba s pozitivním vlivem na cenu obvyklou. Dům je starý cca 30 roků. Stav je dobrý. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Neředín, Olomouc, Olomoucký
Datum konání: 28.6.2012 v 13:45 hotel Flora, Krapkova 34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  3.800.000,- Kč  6.000.000,- Kč  320.000,- Kč  3.800.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz