N 07/2005 - Bytový dům ve Frýdku
Popis: Dům se nachází na jedné z hlavních ulic staré, zastavěné části města Frýdek - Místek. Budova leží při jedné z hlavních komunikací města, přístup je přímo z veřejného pozemku. Budova je využívána převážně jako bytový dům netypový (2.NP a 3.NP) a z menší části je využívána pro nebytové účely jako obchody (1.NP), opravna a sklenářství vždy v jedné místnosti (1.PP). Jedná se o budovu třípodlažní, která je s plným podsklepením a bez podkroví v sedlové a pultové střeše. V 1.PP jsou umístěny sklepní prostory k bytům, společné domovní příslušenství, provozovna sklenářství, opravna a komunikační prostory. V 1.NP jsou umístěny prostory obchodů (v uliční části textil a obuv, ve dvorní části telefony) s příslušenstvím a prostory komunikační, t.j. hlavní a vedlejší vstup, vstupní chodba a dvouramenné schodiště s podestami. Ve 2.NP a 3.NP je umístěno celkem 6 bytových jednotek s příslušenstvím. Ve 2.NP jsou dva třípokojové byty a ve 3.NP jsou dva dvoupokojové byty a dva jednopokojové byty. Do domu se vchází hlavními vstupy z uliční strany a vedlejším vstupem ze zadní strany domu.
Lokalita: Frýdek, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
Datum konání: 15.3.2005 v 10:00 hod, salonek hotelu Flora , Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  2.800.000,- Kč  4.200.000,- Kč  800.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz