N 193/2011 - Rodinný dům v obci Bojkovice
Popis: Rodinný dům č.p. 350 s příslušenstvím - je situován v souvisle zastavěném území obce Bojkovice, situovaný v uliční řadové obytné uliční zástavbě jako řadový koncový. Dům je napojen na přípojku elektro, vody, které probíhají před objektem. Přístup k nemovitosti je ze zpevněné komunikace. V okolí je převážně obytná, nízkopodlažní zástavba a občanská vybavenost obce.
Dům je obdélníkového půdorysného tvaru, řešen jako přízemní, nepodsklepený, se sedlovou střechou. Půdní prostor je bez účelového využití. Přístup k nemovitosti je z uličního průčelí přes vstupní dveře do chodby a odtud do všech obytných místností a příslušenství.
Znalecký podusek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Bojkovice, Zlínský
Datum konání: 27.3.2012 v 14:30 hotel Flora, Krapkova 34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  203.000,- Kč  390.000,- Kč  55.000,- Kč  203.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz