N 287/2011 - Občanská vybavenost v obci Volary
Popis: Budova č.p. 55 se nachází při hlavní komunikaci procházející městem (Soumarská). Jedná se o samostatně stojící roubený dům s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Přízemí je využito jako restaurační zařízení s celkovým zázemím (kuchyně apod.), podkroví je využito jako prodejna nábytku. Nemovitost je zapsána v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek - venkovská usedlost.
Lokalita: Volary, Jihočeský
Datum konání: 28.3.2012 v 12:00 hotel BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha 9 Letňany.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  644.000,- Kč  1.800.000,- Kč  190.000,- Kč  660.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz