N 274/2011 - Rodinný dům v obci Cetkovice
Popis: Rodinný dům č.p. 162 je přízemním zděným rodinným domem konstrukčně navazující na sousední rodinný dům postaveným na rovinatém terénu v centru obce Protivanov s přístupem po zpevněné místní komunikaci. Dům obsahuje jednu bytovou jednotku. Celkový stavebně-technický stav je dobrý. Na zahradě - st. parc. č. 300 se nachází zemědělská vedlejší zahradní zděná stavba.

Příslušenství a součásti tvoří oplocení, přípojky IS, zpevněné plochy, trvalé porosty, zděná hospodářská stavba Toto je zohledněno ve stanovené ceně obvyklé.
Lokalita: Cetkovice, Jihomoravský
Datum konání: 7.2.2012 v 11:30 hotel Flora, Krapkova 34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  700.000,- Kč  1.100.000,- Kč  210.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz