D 37/2011 - Budova bez čp/če - distibuční trafostanice v obci Praha - Smíchov
Popis: Budova bez čp/če - jiná stavba postavená na pozemku parc.č.631/5 – distribuční trafostanice, která v současné době není užívaná. Záměr investora byl adaptovat stavbu na kavárnu. Dále je předmětem ocenění pozemek parc.č.631/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím. Nemovitost je situovaná v administrativně, obchodním areálu při komunikaci Nádražní, katastrální území Smíchov, obec Praha, v památkově chráněném území. Budova je provedena tradiční technologií, podle typové dokumentace. Stavebně technický stav zhoršený, bez údržby. Budovu s ohledem na stavebně technické provedení, vybavení původními rozvaděči a skříněmi a celkový stav nelze pronajmout.
Lokalita: Smíchov, Praha, Hlavní město Praha
Datum konání: 27.1.2012 v 10:45 zasedací místnost společnosti CBE Development, a.s., na adrese Rozkošného 1058/3, Praha 5 – Smíchov,.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  2.550.000,- Kč  2.650.000,- Kč  410.000,- Kč  3.150.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz