D 38/2011 - Budovabez čp/če - Krytý bazén v obci Praha-Smíchov
Popis: Budova bez čp/če - jiná stavba: je krytý bazén postavený na pozemku parc.č.635/3, situovaný uprostřed administrativně obchodního komplexu mezi ulicemi Nádražní a Strakonická, mezi objektem „C“ na pozemku parc.č.635/2 a objektem „D“ na pozemku parc.č.634/3 vše v katastrálním území Smíchov, obec Praha, v památkově chráněném území. Přístup do prostor bazénu je přes budovy fitcentra (jiného vlastníka).
Spodní stavba, základy a bazén jsou provedeny jako monolitické z vodostavebného betonu, jelikož je budova bazénu situována mezi dvěma stávajícími objekty jsou využity svislé nosné konstrukce těchto objektů, které jsou zesíleny po obou stranách přizdívkou POROTHERM, na jedné straně 450mm a na druhé straně 300mm. Střešní konstrukce z ocelových příhradových vazníků je usazena na přistavěných obvodových stěnách, střecha je jednoplášťová s krytinou z modifikovaných pasů PVC. Vnitřní vybavení standardní. Technologie úpravy vody, VZT je umístěna mimo budovu.
Lokalita: Smíchov, Praha, Hlavní město Praha
Datum konání: 27.1.2012 v 11:30 zasedací mástnost společnosti CBE Development, a.s., na adrese Rozkošného 1058/3, Praha 5 – Smíchov,.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  11.400.000,- Kč  10.900.000,- Kč  420.000,- Kč  11.400.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz