D 36/2011 - Pozemky v obci Praha-Smíchov
Popis: Pozemky:
Pozemek parc.č.631/1 - ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 18 m2, zpevněný povrch, při Nádražní ulici, v katastrálním území Smíchov, obec Praha.
Pozemky parc.č.5043/18 - ostatní plocha jiná plocha o výměře 61 m2, parc.č.5043/19 - ostatní plocha jiná plocha o výměře 15 m2, parc.č.5043/20 - ostatní plocha jiná plocha o výměře 30 m2 při komunikaci Strakonická, v katastrálním území Smíchov, obec Praha.
Lokalita: Smíchov, PRaha, Hlavní město Praha
Datum konání: 27.1.2012 v 10:00 zasedací místnost společnosti CBE Development, a.s., na adrese Rozkošného 1058/3, Praha 5 – Smíchov,.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  180.000,- Kč  237.000,- Kč  50.000,- Kč  180.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz