D 03/2012 - Objekt vinárny, prodejny, kanceláří a bytu v obci Bystrovany
Popis: Budova č.p. 112 – bývalá prádelna, nepodsklepená budova, dvoupodlažní s obytným podkrovím. Objekt pochází z roku 1950 a v roce 1999 zahájena rekonstrukce hlavní budovy, tato rekonstrukce však v zadní dvorní části nebyla dokončena. V 1.NP byla zřízena restaurace a prodejna potravin, v 2.NP kanceláře firmy a v podkroví měl být byt.
Objekt je delší dobu prázdný. Přípojky – vše odpojeno – elektro, vodovod, kanalizace a plyn.
Dispozice: Vinárna s provozní místností, sociální zařízení pro hosty a personál, sklad, přípravna jídla, šatny a úklidová místnost. Prodejna potravin se skladem, sociální zařízení pro zaměstnance, kancelář, šatna a skladovací prostory. V dvorní části měla být kotelna s uhelnou a sociální zařízení pro topiče. 2 NP – kancelářské prostory se sociálním zařízením. Podkroví – bytové prostory.
V dvorní části se nachází jednopodlažní budova bývalé kotelny a přístřešek na uhlí.
Hlavní budova je postavena na pozemku par. č. 55, kotelna na pozemku parc. č. 56 a přístřešek na pozemku parc. č. 58. V areálu se nachází pozemek parc. č. 57- ostatní plocha.
Lokalita: Bystovany, Olomoucký
Datum konání: 27.3.2012 v 13:00 hotel Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc,.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.500.000,- Kč  1.500.000,- Kč  310.000,- Kč  1.500.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz