D 43/2011 - Zemědělská usedlost v obci Hnojice
Popis: Rodinný dům č.p. 113 – jedná se o rodinný dům volně stojící, který je dvoupodlažní, s malým částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše. Dům se nachází v obci i v katastrálním území Hnojice, situován je na stavební parcele číslo St. 103/2. Hlavní vstup ústí do chodby se schodištěm. Z chodby je přístup do bytu č. 1, který je v 1.NP domu a po schodišti je přístupný byt č. 2, který je ve 2.NP domu. V oceňovaném domě jsou tedy dvě bytové jednotky, a to byt č. 1 o dispozici (3+1) a byt č. 2 o dispozici (4+k.k.), obě s kompletním příslušenstvím. Vedlejší stavby:
Bývalé chlévy - kolmo na rodinný dům je situována vedlejší stavba, bývalé chlévy. Stavba stojí také na stavební parcele číslo St. 103/2, a to na její jihozápadní hranici. Bývalá stodola - na bývalé chlévy navazuje ještě další vedlejší stavba, bývalá stodola. Stavba stojí také na stavební parcele číslo St. 103/2, na její jihovýchodní hranici, na konci dvora. Jedná se jen o menší část původní stodoly, která původně stála přes celou šířku parcely.Kopaná studna - na pozemku parcelní číslo St. 103/2 u domu č.p. 113 se nachází stará kopaná studna, která slouží pouze jako zdroj užitkové vody. Venkovní úpravy - na pozemcích u domu č.p. 113 se nacházejí běžné venkovní úpravy jako oplocení, vrata, přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, odpadní jímka.
Lokalita: Hnojice, Olomoucký
Datum konání: 27.3.2012 v 10:45 hotel Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34,.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.500.000,- Kč  2.100.000,- Kč  200.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz