D 5/2012 - Byt 3 1 v obci Velké Opatovice
Popis: Soubor nemovitostí tvoří část areálu bývalého státního podniku Sempra. Jedná se o funkční celek nemovitostí situovaný v centrální části obce Skrbeň, u hlavní komunikace, procházející obcí v její těsné blízkosti, z této komunikace je přístup a příjezd do areálu a k jednotlivým objektům. V přední části je situován objekt č.p. 19, jedná se o dvoupodlažní objekt, z malé části podsklepený se sedlovou střechou, situovaný v řadové zástavbě obytných (rodinných) domů podél komunikace. Vpravo od tohoto objektu je průjezd do rozlehlého dvora za objektem, v jeho levé části je situován objekt skladu, v levé zadní části je objekt bývalé stodoly. Dále je předmětem ocenění přístřešek přistavěný k sousednímu objektu jiného vlastníka v levé části dvora. Dvůr je pouze částečně oplocen, je ohraničen dalšími stavbami jiného vlastníka, které tvořily areál bývalého s.p. Sempra. Objekt je napojen na veřejné inženýrské sítě- síť NN, na veřejný vodovod, na plynovod,
kanalizaci. Znalecký posudek na vyžádání: sekretariat@drazby.net.
Lokalita: Velké Opatovice, Jihomoravský
Datum konání: 22.5.2012 v 13:45 hotel Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  290.000,- Kč  630.000,- Kč  85.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz