D 41/2011 - Rodinný dům v obci Šaratice
Popis: Rodinný dům č.p. 262 –je řadový krajní, nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. Má sedlovou střechu, smíšené zdivo. Fasáda je zateplená, ze dvora nedokončená. Krytina z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, ze dvora dřevěná zdvojená. V přízemí se nachází byt 1+1, zatížený věcným břemenem. V patře pak je byt 3+1. Vybavení kuchyní je standardní, v přízemí s plynovým sporákem, v patře s varnou deskou. Topení je ústřední s kotlem na pevná paliva. Teplá voda je z boilerů. WC a koupelna jsou standardní, v přízemí i v patře, vana. Dveře náplňové a prosklené, podlahy z dlažeb, koberců a PVC. Schody do patra jsou železobetonové standardní s povrchem z dlažby. Ve dvoře se nachází zděná přízemní podsklepená vedlejší stavba s pozitivním vlivem na cenu obvyklou. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Šaratice, Jihomoravský
Datum konání: 27.3.2012 v 12:15 hotel Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.100.000,- Kč  1.200.000,- Kč  300.000,- Kč  1.110.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz